Polityka Prywatności

Polityka prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych osobowych i tzw. cookies przez sklep internetowy wakatdk.pl

Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www, który funkcjonuje pod adresem url: www.wakatdk.pl

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Hurtownia WAKAT DK Dariusz Krasiński, 84-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 7, NIP 8461047297.

3. Adres kontaktowy e-mail do administratora danych: sklep@wakatdk.pl i sklep@wakatwejherowo.pl

4. Państwa dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w następujących celach: w związku z zawarciem i wykonywaniem łączącej nas umowy/obsługi o charakterze handlowym – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu - art.6 ust.1 b Rozporządzenia, wykonania przez Hurtownię WAKAT DK Dariusz Krasiński ciążących na niej obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

5. Z Państwa danych osobowych Hurtownia WAKAT DK Dariusz Krasiński będzie korzystała: przez czas wykonywania swoich obowiązków upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Hurtowni WAKAT DK Dariusz Krasiński w związku z umową/obsługi o charakterze handlowym np. wystawianie faktury – art.6 ust.1 c Rozporządzenia, przez czas, do którego obligują Hurtownię WAKAT DK Dariusz Krasiński inne przepisy szczególne np. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy/obsługi o charakterze handlowym.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy/obsługi o charakterze handlowym.

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

9. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (art. 20 Rozporządzenia).

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo ze zmianami, przysługuje prawo usunięcia konta. W tym celu można skontaktować się z nami, odpowiadając na tę wiadomość lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@wakatwejherowo.pl

Pliki Cookies

I. Sklep wykorzystuje cookies do:

1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

2. Zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3. Zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania wakatdk.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania wakatdk.pl.

II. Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z poniższego serwisu www.